Werkgroep Palliatieve zorg

In de Soester eerste lijn zijn verschillende disciplines die zich bezighouden met palliatieve zorg. In de afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op dit terrein.

Soms is de samenwerking nog ad hoc en suboptimaal. De diverse groepen zorgverleners zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars mogelijkheden. Deze werkgroep zet zich in voor verbetering in onderlinge samenwerking.

De werkgroep heeft de volgende stappen gezet om de zorg voor patienten met een beperkte levensverwachting te verbeteren:
– Start van het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) team. In dit team bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen de zorg voor palliatieve patiënten en delen zij ervaringen.
– Via de vergadering van de Raad van Aangeslotenen (dat zijn alle ELZIS deelnemers) worden zorgverleners gewezen op het belang van de ‘surprise question’.
– Voor thuiszorg medewerkers is een zogenaamd palliatief pakket beschikbaar bij de apotheek (attributen voor noodsituaties zoals een maaghevel of een urine cathether). Dit pakket is 24/7 beschikbaar.
– Gestart is met de organisatie van ‘Café Doodgewoon’. Dit Cáfé richt zich op mensen met een korte levensverwachting, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. Tijdens het Café worden onderwerpen besproken die hiermee verband houden. Zo was er de eerste keer aandacht voor ‘Als genezing niet meer mogelijk is, wat kan dan nog wel?’ De bijeenkomst is bestemd voor iedereen met een korte levensverwachting, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, et cetera).

Leo Weusten (huisarts)
Bianca van Dorresteijn (verpleegkundig specialist)
Ingrid van de Giessen (diëtist)
Dominique van Hattem (oncologie/oedeem fysiotherapeut)
Petra Minnema (directeur hospice De Luwte)
Laetitia Schillemans (verpleegkundig specialist)
Birgit Smit (ELZIS coördinator)
Yoni Visser (wijkverpleegkundige)

Protocollen en documenten
Melding palliatieve zorg format
Melding verbeteringen palliatieve zorg: hoe werkt het
Palliatief pakket (doelstelling, samenstelling en werkwijze)
Plan van Aanpak Elzis werkgroep palliatieve zorg
Surprise question

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer