Bestuur en partners

Een foto van het bestuur volgt.
Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en neemt beslissingen omtrent de stichting en haar werkwijze.

Miki Tavasszy (voorzitter, fysiotherapeut)
Anniek van Rossum (penningmeester, apotheker)
Eelko Bunte (algemeen  bestuurslid, huisarts)
Joanna Verweij (algemeen lid, huisarts)
Petra Minnema (algemeen lid, directeur Hospice De Luwte)

Raad van Aangeslotenen – deze bestaat uit alle leden en komt geregeld bij elkaar voor overleg en kennisoverdracht.

Partners

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer