Het Oncologisch Netwerk:

Gespecialiseerde zorgverlening voor (ex-)­kankerpatiënten

Dit nieuwe ELZIS initiatief is onlangs gestart. De informatie op dit kennisplein wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt.

U heeft de diagnose kanker gekregen en u bent (of was) onder behandeling in het ziekenhuis. Nu bent u weer thuis. Mogelijk heeft u behoefte aan meer of andere ondersteuning, in welke vorm dan ook.

Voor patiënt én zorgverlener is het goed om te weten dat er een netwerk is in Soest. Dit is een groep zorgverleners die naast hun gewone werk, gespecialiseerd zijn in de begeleiding en behandeling van (ex-)kankerpatiënten. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundig consulenten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties, psychologen. Naast dit netwerk van zorgverleners is er natuurlijk nog aanvullende zorg zoals maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en andere gespecialiseerde hulpverleners.

Alle zorgverleners zijn goed op de hoogte van elkaars aanpak en kunnen daardoor onderling afstemmen. Afstemming met ziekenhuis of revalidatiecentrum behoort tot hun taken.

U heeft de diagnose kanker gekregen en u bent (of was) onder behandeling in het ziekenhuis. Nu bent u weer thuis. Mogelijk heeft u behoefte aan meer of andere ondersteuning, in welke vorm dan ook.

1 of 12

De consulent oncologische zorg is een ervaren oncologieverpleegkundige. Haar werk sluit onder andere aan op de zorg van het ziekenhuis en uw huisarts. Zij bezoekt u thuis, beantwoordt vragen over de gevolgen van uw diagnose en behandeling en kan indien nodig doorverwijzen naar medische zorg of naar bijvoorbeeld een patiëntenvereniging.
Meer informatie…

2 of 12
De huisarts ziet kankerpatiënten in verschillende ziektefasen en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. De huisarts kan u begeleiden in alle fasen van het zorgtraject. Nadat de ziekte is vastgesteld kan het belangrijk zijn om tijdig een gesprek met uw huisarts te hebben over uw vragen, verwachtingen en wensen. Meer informatie… 3 of 12 Een thuiszorgorganisatie biedt verpleegkundige zorg bij de mensen thuis. Dit kan gaan om zorg, verpleging of begeleiding. Bij veel thuiszorgorganisaties is casemanagement mogelijk. De wijkverpleegkundig komt bij u thuis en bespreekt welke zorg nodig is. Een preventief gesprek behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie… 4 of 12 Het is van belang om de psychologische behandeling af te stemmen op de behoeften en de hulpvraag van de patiënt. Samen met de patiënt wordt onderzocht welke specifieke factoren spelen, waardoor het voor hem of haar extra moeilijk is om met de situatie om te gaan. Wat heeft hij/zij nodig om het te kunnen verdragen? Meer informatie… 5 of 12 De ergotherapeut bekijkt met u op welke wijze u uw activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren ondanks belemmeringen in bijvoorbeeld mobiliteit of energie. Hierbij kan de ergotherapeut u op de hoogte brengen van andere manieren om activiteiten uit te voeren, u adviseren over (tijdelijke) hulpmiddelen en/of woningaanpassingen en u coachen in het vinden van een dagindeling passend bij uw energieniveau. Meer informatie… 6 of 12 De psychosomatisch fysiotherapeut/ oefentherapeut Cesar kan helpen met het vertrouwen terugkrijgen in het lichaam, het lichaam beter leren te voelen, activering, helpen met zingeving, waarden en perspectief, ontspanning, ademhaling en zelfcompassie. Ernstig ziek zijn geeft naast eventuele fysieke klachten vaak spanning, pijn, angst en kortademigheid. Meer informatie… 7 of 12 Bij de POH-GGZ kunt u laagdrempelig terecht voor allerlei psychische en sociaal-emotionele klachten. Wanneer u de diagnose kanker krijgt, kan dat diverse gevoelens, emoties en onzekerheden oproepen. U kunt tijdens een consult in gesprek gaan over wat deze diagnose voor u en uw naasten betekent. De gesprekken zijn ondersteunend en begeleidend van aard. Meer informatie… 8 of 12 Haptotherapie is een vorm van begeleiding waarbij je (weer) gaat luisteren naar je gevoel, naar wat je lichaam je te vertellen heeft. Als haptotherapeut gaat met je in gesprek, raakt je aan op de behandelbank en onderzoekt de thema’s waar je mee komt door middel van ervaringsoefeningen (thema’s als ‘Hoe hou ik balans’ of ‘Hoe stel ik mijn grenzen’). Meer informatie… 9 of 12 De apotheek houdt in de gaten of de medicatie die u tijdens uw behandeling krijgt een interactie heeft met andere medicatie die u gebruikt of gaat gebruiken. Daarnaast staat de apotheker voor u klaar om u te adviseren over de behandeling van bijwerkingen die u kunt ervaren. Meer informatie… 10 of 12 Een oncologisch diëtist is gespecialiseerd in het adviseren en behandelen van patiënten met of genezen (van) kanker. De diëtist kijkt samen met jou naar een prettig en op maat gemaakt voedingspatroon, om jouw doelen te realiseren en de kwaliteit van leven te waarborgen. Meer informatie… 11 of 12 Kanker wordt meestal behandeld in het ziekenhuis. Ook wanneer u niet kiest voor behandeling kunt u bij het zorgteam in Soest terecht voor hulp. Ieder ziekenhuis werkt met een oncologie overleg. Aan dit overleg nemen verschillende specialisten deel, ook uit het academisch ziekenhuis. Meer informatie… 12 of 12

Overzicht van gespecialiseerde zorgverleners

Ondersteunende zorg thuis bij kanker

De consulent oncologische zorg is een ervaren oncologieverpleegkundige. Haar werk sluit onder andere aan op de zorg van het ziekenhuis en uw huisarts. Zij bezoekt u thuis, beantwoordt vragen over de gevolgen van uw diagnose en behandeling en kan indien nodig doorverwijzen naar medische zorg of naar bijvoorbeeld een patiëntenvereniging.

In deze folder leest u meer over de rol van de consulent. 

Voor kwaliteitsgarantie en vergoedingen:

Op de website van de praktijken kunt u lezen bij welke beroepsorganisatie de praktijk is aangesloten. Daar vindt u meer informatie over welke zorg wordt vergoed uit de basisverzekering en welke uit de aanvullende verzekering.

Praktijken

Huisarts

De huisarts ziet kankerpatiënten in verschillende ziektefasen en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. De huisarts kan u begeleiden in alle fasen van het zorgtraject. Nadat de ziekte is vastgesteld kan het belangrijk zijn om tijdig een gesprek met uw huisarts te hebben over uw vragen, verwachtingen en wensen.

Ook wanneer u onder behandeling bent van uw specialist kunt u met uw vragen bij de huisarts terecht. Er zijn korte lijnen met de specialisten om te overleggen. Het kan helpen om bijvoorbeeld moeilijke beslissingen met uw huisarts te bespreken. Daarnaast kan de huisarts u helpen om andere ondersteuning voor u en uw naasten te vinden buiten het ziekenhuis. Hiervoor is er contact met een breed aanbod aan zorgverleners in Soest.

Praktijken

Haptotherapie

Haptotherapie is een vorm van begeleiding waarbij je (weer) gaat luisteren naar je gevoel, naar wat je lichaam je te vertellen heeft. De haptotherapeut gaat met je in gesprek, raakt je aan op de behandelbank en onderzoekt de thema’s waar je mee komt door middel van ervaringsoefeningen (thema’s als ‘Hoe hou ik balans’ of ‘Hoe stel ik mijn grenzen’).

Tijd inruimen voor verwerking en het zoeken naar een nieuwe balans in je leven, dat zijn de thema’s waarover het in de haptotherapie kan gaan. En dan niet alleen door erover te praten maar juist ook door het letterlijk aan den lijve te voelen.

Voor kwaliteitsgarantie en vergoedingen:

Op de website van de praktijken kunt u lezen bij welke beroepsorganisatie de praktijk is aangesloten. Daar vindt u ook meer informatie over welke zorg wordt vergoed uit de basisverzekering en welke uit de aanvullende verzekering.

Praktijken

Thuiszorg

Een thuiszorgorganisatie biedt verpleegkundige zorg bij de mensen thuis. Dit kan gaan om zorg, verpleging of begeleiding. Bij veel thuiszorgorganisaties is casemanagement mogelijk. De wijkverpleegkundig komt bij u thuis en bespreekt welke zorg nodig is. Een preventief gesprek behoort tot de mogelijkheden. Samen met u kan bijvoorbeeld een zorgplan worden opgesteld. Indien wenselijk worden familie, mantelzorgers of andere naasten hierbij betrokken. Het gezamenlijk doel is om uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk optimaliseren. Dit kan in gesprekken of gewoon puur door praktische hulp te bieden. 

De meeste thuisorganisatie werken multidisciplinair samen met andere eerstelijns zorgverleners zoals huisarts, gespecialiseerde oncologiezorg, fysiotherapie, ergotherapie en de diëtist.

Het verpleegkundig team kan vaak ook zorg bieden in een nazorgtraject vanuit het ziekenhuis. Denk hierbij aan wondzorg, stomazorg en medicatie. Daarnaast bieden de meeste thuiszorgorganisaties palliatieve en terminale zorg. U kunt thuis blijven tot aan uw overlijden in uw eigen vertrouwde omgeving.

Voor kwaliteitsgarantie en vergoedingen:

Voor verzorging en/of verpleging bij u thuis is een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige regelt dit. De zorg wordt dan vergoed door uw zorgverzekeraar.

Praktijken

Praktijkondersteuner (POH) GGZ

Via uw huisartsenpraktijk kunt u een afspraak maken met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). 

Bij de POH-GGZ kunt u laagdrempelig terecht voor allerlei psychische en sociaal-emotionele klachten. Wanneer u de diagnose kanker krijgt, kan dat diverse gevoelens, emoties en onzekerheden oproepen. U kunt tijdens een consult in gesprek gaan over wat deze diagnose voor u en uw naasten betekent. De gesprekken zijn ondersteunend en begeleidend van aard.

Praktijken

Diëtetiek

Een oncologisch diëtist is gespecialiseerd in het adviseren en behandelen van patiënten met of genezen (van) kanker. De diëtist kijkt samen met jou naar een prettig en op maat gemaakt voedingspatroon, om jouw doelen te realiseren en de kwaliteit van leven te waarborgen. 

Wanneer kun je bij een (oncologisch) diëtist terecht, wat voorbeelden:

 • (risico op) ondervoeding;
 • onbedoeld gewichtsverlies;
 • overgewicht;
 • verminderde energie;
 • verminderde eetlust;
 • verminderde/verandering reuk- en smaak;
 • voeding tijdens behandeling van kanker;
 • wanneer “normaal eten” niet meer lukt, denk bijvoorbeeld aan vernauwing (door een tumor) in het maagdarmstelsel.

Voor kwaliteitsgarantie en vergoedingen:

Op de website van de praktijken kunt u lezen bij welke beroepsorganisatie de praktijk is aangesloten. Daar vindt u ook meer informatie over welke zorg wordt vergoed uit de basisverzekering en welke uit de aanvullende verzekering.

Praktijken

Psychologie

Het is van belang om de psychologische behandeling af te stemmen op de behoeften en de hulpvraag van de patiënt. Samen met de patiënt wordt onderzocht welke specifieke factoren spelen, waardoor het voor hem of haar extra moeilijk is om met de situatie om te gaan. Wat heeft hij/zij nodig om het te kunnen verdragen? Ook de fase waar de patiënt in zijn ziekteproces zit, speelt een rol wat betreft de behandeling. In de behandeling kan gebruik gemaakt worden van verschillende technieken, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT (acceptance and commitment therapy) of EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Voor kwaliteitsgarantie en vergoedingen:

Op de website van de praktijken kunt u lezen bij welke beroepsorganisatie de praktijk is aangesloten. Daar vindt u meer informatie over welke zorg wordt vergoed uit de basisverzekering en welke uit de aanvullende verzekering.

Praktijken

Fysiotherapie (oncologie, oedeemtherapie, psychosomatisch), oefentherapie Cesar, ergotherapie

De oncologie fysiotherapeut/oedeemtherapeut richt zich op:

 • Begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker
 • Verbeteren van conditie, kracht en uithoudingsvermogen
 • Herstel van vermoeidheid (energie en een goede nachtrust)
 • Behandeling van lymfeoedeem
 • Hervatten van dagelijkse activiteiten, sport en/of werk
 • Herwinnen van vertrouwen, weerbaarheid en het vinden van een nieuwe balans

Psychosomatisch fysiotherapeut/ oefentherapeut Cesar

De psychosomatisch fysiotherapeut/ oefentherapeut Cesar kan helpen met het vertrouwen terugkrijgen in het lichaam, het lichaam beter leren te voelen, activering, helpen met zingeving, waarden en perspectief, ontspanning, ademhaling en zelfcompassie. Ernstig ziek zijn geeft naast eventuele fysieke klachten vaak spanning, pijn, angst en kortademigheid. Mogelijke behandelmethodes kunnen zijn: mindfulness, ACT (acceptance and commitment therapie), positieve gezondheid, leren doseren van energie en activiteiten.

Ergotherapeut

De ergotherapeut bekijkt met u op welke wijze u uw activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren ondanks belemmeringen in bijvoorbeeld mobiliteit of energie. Hierbij kan de ergotherapeut u op de hoogte brengen van andere manieren om activiteiten uit te voeren, u adviseren over (tijdelijke) hulpmiddelen en/of woningaanpassingen en u coachen in het vinden van een dagindeling passend bij uw energieniveau.

Voor kwaliteitsgarantie en vergoedingen:

Op de website van de praktijken kunt u lezen bij welke beroepsorganisatie de praktijk is aangesloten. Daar vindt u meer informatie over welke zorg wordt vergoed uit de basisverzekering en welke uit de aanvullende verzekering.
Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt eerst het eigen risico aangesproken. Behandeling aan huis (na verwijzing) wordt vergoed. In enkele aanvullende verzekeringen worden extra uren ergotherapie vergoedt. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Praktijken

Ziekenhuis

Kanker wordt meestal behandeld in het ziekenhuis. Ook wanneer u niet kiest voor behandeling kunt u bij het zorgteam in Soest terecht voor hulp. Ieder ziekenhuis werkt met een oncologie overleg. Aan dit overleg nemen verschillende specialisten deel, ook uit het academisch ziekenhuis. Een behandeladvies wordt dus altijd met meerdere specialisten bepaald. De behandeling wordt begeleid door uw specialist en door de oncologie verpleegkundige. Zij kunnen in de thuissituatie ook nog begeleiding bieden, maar zullen de zorg op een gegeven moment weer overdragen aan uw huisarts. Het is altijd mogelijk om met uw huisarts te overleggen over wat de specialist in het ziekenhuis u adviseert te doen en welke ondersteuning u thuis nodig heeft.

Apotheek

De apotheek houdt in de gaten of de medicatie die u tijdens uw behandeling krijgt een interactie heeft met andere medicatie die u gebruikt of gaat gebruiken. Daarnaast staat de apotheker voor u klaar om u te adviseren over de behandeling van bijwerkingen die u kunt ervaren. Ook advies over welke huidverzorgingsproducten u het beste kunt gebruiken als uw huid gevoelig is na bestraling of droog is door de medicatie kan de apotheker u geven. 

Soms is het fijn om een vast aanspreekpunt te hebben in de apotheek, iemand die uw situatie kent en u persoonlijk kan helpen. U kunt de apotheek altijd binnenlopen voor advies, maar voor een uitgebreider persoonlijk gesprek is het handig om vooraf contact op te nemen.

Praktijken

Hulpmiddelen zorg, compressiezorg

 

Mensen die kanker hebben ‘overleefd’ blijven vaak zitten met een chronisch probleem, namelijk lymfoedeem. Bij lymfoedeem is het noodzakelijk compressie te geven om veel problemen te voorkomen, zoals onder andere zwelling, pijn en ontstekingen. 

Een veel toegepaste oplossing is de elastische kousen (steunkousen), zowel voor de benen als armen. Wanneer elastische kousen niet verdragen worden of dit niet op de plek kan komen waar het geven van druk nodig is, zijn daar verschillende andere oplossingen voor.

Voor kwaliteitsgarantie en vergoedingen:

Op de website van de praktijken kunt u lezen bij welke beroepsorganisatie de praktijk is aangesloten. Daar vindt u meer informatie over welke zorg wordt vergoed uit de basisverzekering en welke uit de aanvullende verzekering.

Praktijken

Meer informatie / diverse andere organisaties zorg

Informatie over andere organisaties, die hulp of ondersteuning kunnen bieden:

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer