Werkgroepen

Werkgroep: ADHD

De afkorting ADHD betekent letterlijk: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vertaald in het Nederlands betekent dat: aandoening met aandachttekort en hyperactiviteit. In de huidige situatie blijkt dat ouders, sociaal domein waaronder scholen en jeugdteam, en zorgverleners onvoldoende bekend zijn wat te doen met een kind bij wie het vermoeden van ADHD wordt gesignaleerd. Voor veruit de …

Werkgroep: ADHD Lees meer »

Werkgroep Chronische Zorg (PAV/etalagebenen, mensen met overgewicht en bewegen)

Bij de start van de werkgroep zijn drie speerpunten geformuleerd:Verbeteren van de zorg voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), zogenaamde etalagebenenInzetten van app’s op het gebied van bewegen, voeding en dergelijkeBewegen promoten SamenstellingWillem Bavinck (bestuur)Abdellah Bentalla (apotheker)Sanne van den Berg (beweegmakelaar)Ingrid van Doorn (thuiszorg)Tessa Holthuizen (fysiotherapeut)Erik Oudshoorn (huisarts, voorzitter)Bea Pinkert (diëtist)Bep Rademaker (fysiotherapeut)Birgit Smit (ELZIS coördinator) …

Werkgroep Chronische Zorg (PAV/etalagebenen, mensen met overgewicht en bewegen) Lees meer »

Werkgroep COVID-19 zorg

Bent u herstellende van COVID of kent u iemand die herstellende is van COVID? Dan weet u dat dit soms lang kan duren. Een goede en brede (multidisciplinaire) aanpak helpt. Zorgverleners, aangesloten bij Stichting ELZIS (Eerste Lijns Zorg in Soest) zetten hiervoor de mogelijkheid van COVID-herstelzorg in. Neem contact op met uw huisarts en onderzoek samen de mogelijkheden hoe u het beste geholpen kunt worden.
Geen COVID-patiënt is hetzelfde. Het kan zijn dat u last heeft van langdurige vermoeidheid. Wat dan kan helpen, is te voorkomen dat zich pieken en dalen voor doen in uw belasting. Met aanpassingen in uw belasting gedurende de dag (meer gelijkmatigheid) bevordert u het herstel.
In andere situaties blijkt dat tijdelijke inzet van de wijkverpleging nodig is. Weer anderen hebben behoefte om te praten met iemand over hun geestelijk welzijn.
Diverse patiënten zijn in eerste instantie gebaat met de hulp van een ergotherapeut of een fysiotherapeut. Maar wat nou als u zo weinig energie hebt, dat een stukje lopen al te veel vergt. Zoek dan hulp bij een diëtist. Zij, het zijn allemaal vrouwen hier in Soest, bespreekt samen met u alle mogelijkheden voor de juiste voeding. De dietist kan u ook helpen bij het opvangen van het gebrek aan reuk en smaak. Gaat het slikken nog moeilijk? Dan kan de logopedist, eventueel in overleg met de diëtist, uitkomst bieden. En als u weer meer kunt bewegen, waar vindt u dan een goede beweeg mogelijkheid? Praat hier over met een van onze twee beweegmakelaars.
Een belangrijk deel van deze mogelijkheden worden vergoed uit de basisverzekering. De Beweegmakelaar is zelfs gratis. De betreffende zorgverlener of de huisarts kan u er meer over vertellen. Wees er op tijd bij. Binnen vier maanden na het acute infectiestadium dient u met uw huisarts uw vraag voor hulp bij herstelzorg te bespreken.
Bespreek het met uw zorgverlener of neem contact op met uw huisarts. Samen zorgen we ervoor dat u zo snel en zo goed mogelijk weer opknapt en de controle over uw leven weer terugkrijgt.

Werkgroep Dementie

Deze werkgroep had als doel: Iedereen met dementie woont in een veilige situatie en iedereen kan zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Alle betrokkenen (professionals en mantelzorgers) werken goed samen, zodat een optimale situatie ontstaat voor de patiënt. De volgende zaken zijn gerealiseerd:– Er is een sociale (zorgnetwerk) kaart samengesteld. Hierop staan alle relevante organisaties …

Werkgroep Dementie Lees meer »

Werkgroep Horizontale verwijzingen (dermatologie, incontinentie en onderlinge verwijzingen)

Hieronder vallen drie sub-werkgroepen die zich elk op een specifiek onderwerp richten. Onderlinge verwijzingen – Specialismen beter in beeldDe kwaliteit van de samenwerking tussen huisartsen onderling is verbeterd. Specialismen zijn beter in kaart gebracht. Zo houden diverse huisartsen spreekuren voor verrichtingen waarin zij gespecialiseerd zijn, zoals injectietherapie van triggerfingers en CTS, verwijderen van chalazions, afwijkingen …

Werkgroep Horizontale verwijzingen (dermatologie, incontinentie en onderlinge verwijzingen) Lees meer »

Werkgroep Oncologische (na)zorg

Een op de drie mensen krijgt kanker. De werkgroep stelt zich ten doel om te zorgen dat al het zorgaanbod in Soest voor kankerpatiënten in de eerste lijn bekend is. Dat wil zeggen betere en goed toegankelijke informatievoorziening voor patiënt, zorgverlener, het informele netwerk, het sociaal domein en het ziekenhuis. Dit zorgaanbod is voor kankerpatiënten in elke fase van hun …

Werkgroep Oncologische (na)zorg Lees meer »

Werkgroep Palliatieve zorg

In de Soester eerste lijn zijn verschillende disciplines die zich bezighouden met palliatieve zorg. In de afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op dit terrein. Soms is de samenwerking nog ad hoc en suboptimaal. De diverse groepen zorgverleners zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars mogelijkheden. Deze werkgroep zet zich in voor verbetering in onderlinge …

Werkgroep Palliatieve zorg Lees meer »

Werkgroep Positieve gezondheid

Het doel van de Werkgroep Positieve Gezondheid is het uitdragen van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid onder zorgverleners en inwoners van Soest. Op deze wijze willen wij bijdragen aan gezond gedrag, met oog voor veerkracht en zingeving, en hierdoor een positieve bijdrage leveren aan de ervaren gezondheid voor alle inwoners van Soest. Het gaat in …

Werkgroep Positieve gezondheid Lees meer »

Werkgroep SOLK

SOLK = Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Bij medisch onderzoek is er geen ziekte of lichamelijke afwijking te vinden voor uw klachten. De activiteiten van de werkgroep SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) zijn:1. Meer kwaliteit brengen in de medische zorg van de patiënten met SOLK en hun ervaren gezondheid te stabiliseren en waar mogelijk …

Werkgroep SOLK Lees meer »

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer