Werkgroep Chronische Zorg (PAV/etalagebenen, mensen met overgewicht en bewegen)

Bij de start van de werkgroep zijn drie speerpunten geformuleerd:
Verbeteren van de zorg voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), zogenaamde etalagebenen
Inzetten van app’s op het gebied van bewegen, voeding en dergelijke
Bewegen promoten

Samenstelling
Willem Bavinck (bestuur)
Abdellah Bentalla (apotheker)
Sanne van den Berg (beweegmakelaar)
Ingrid van Doorn (thuiszorg)
Tessa Holthuizen (fysiotherapeut)
Erik Oudshoorn (huisarts, voorzitter)
Bea Pinkert (diëtist)
Bep Rademaker (fysiotherapeut)
Birgit Smit (ELZIS coördinator)

De werkgroep heeft voor PAV afspraken gemaakt. Hierbij waren naast de mensen uit de werkgroep, podotherapeuten en specialisten uit Meander Medisch Centrum betrokken. In april 2017 is de werkafspraak geïntroduceerd. Een toenemend aantal patiënten wordt vanaf dat moment op deze nieuwe manier geholpen. Deze patiënten krijgen kwalitatief goede zorg in Soest. Zij krijgen eerder de juiste hulp aangeboden krijgen en minder patiënten worden doorverwezen naar de specialist in het ziekenhuis.

Na een proefperiode van ongeveer een jaar is besloten dat het inzetten van app’s geen realistisch doel is. Er wordt zoveel aangeboden en weer gewijzigd dat het niet mogelijk is al deze app’s te beoordelen en hierover te adviseren.
Vanaf eind 2017 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een samenwerkingsafspraak voor mensen, die te zwaar zijn, en gemotiveerd zijn om hieraan te werken. Het team werkt toe naar een multidisciplinaire afspraak met onder meer aandacht voor voeding, bewegen en de mentale kant van het probleem.
In juni 2020 besluit de werkgroep zich op te heffen. Een evaluerend eindrapport is opgesteld.

Protocollen en documenten
PAV protocol verkort voor fysiotherapie
PAV protocol (verkort) voor huisartsen, bijgewerkt najaar 2020
PAV protocol Partieel Perifeer Vaatlijden, bijgewerkt najaar 2020
PAV protocol PAV quickscan
PAV stroomschema over werkafspraak
PAV gecertificeerde fysiotherapie praktijken

Plan van aanpak werkgroep chronische zorg
Eindrapport werkgroep chronische zorg

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer