Werkgroep: ADHD

De afkorting ADHD betekent letterlijk: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vertaald in het Nederlands betekent dat: aandoening met aandachttekort en hyperactiviteit.

In de huidige situatie blijkt dat ouders, sociaal domein waaronder scholen en jeugdteam, en zorgverleners onvoldoende bekend zijn wat te doen met een kind bij wie het vermoeden van ADHD wordt gesignaleerd. Voor veruit de meeste mensen leidt dit tot een zoektocht naar het vinden van de juiste hulp voor het kind. In die zoektocht wordt onnodig veel tijd, geld en energie verspild. Bovendien wordt niet altijd de beste oplossing gevonden.
De werkgroep wil dat zorgverleners, ouders, sociaal domein en andere betrokkenen sneller bij de juiste zorgverlener terecht komen om ADHD snel en professioneel te diagnosticeren. En ervoor te zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet. Deze hulp kan bestaan uit (groeps)therapie, medicijnen of een combinatie hiervan. De werkgroep zal ook een zorgnetwerk kaart ADHD opstellen.

In de tweede helft van 2020 besluit de werkgroep zich op te heffen. Vanaf 1 januari 2021 valt het Spreekuur Jeugd GGZ onder de gemeente Soest https://zorgzaam.soest.nl/jeugd-en-gezin/spreekuur-jeugd-ggz.

Samenstelling
Jacqueline van der Geest (bestuur)
Liesbeth van der Kuil (kinderoefentherapeut)
Josemarie van der Linden (kinderpsycholoog)
Maaike Smink (POH GGZ)
Birgit Smit (coördinator)

Protocollen en documenten
Stroomschema wat te doen bij een vermoeden van ADHD
Folder ADHD spreekuur

Rapportages
Plan van aanpak werkgroep ADHD 
Eindrapport werkgroep ADHD

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer