Start Leefstijlwerkgroep Soest

Begin 2024 is de Elzis leefstijlwerkgroep Soest van start gegaan. Zij gaan er met elkaar voor zorgen dat zowel zorgverleners in Soest als potentiële deelnemers gemakkelijker informatie kunnen inwinnen over de mogelijkheden van de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie). De leefstijlwerkgroep bestaat uit verschillende zorgverleners uit Soest die er met elkaar voor gaan zorgen dat er optimaal wordt samengewerkt en -met name- dat meer mensen geholpen kunnen worden met hun overgewicht.

Schrikbarende cijfers

Al jaren zijn de cijfers over overgewicht schrikbarend. Inmiddels heeft 50% van de Nederlandse volwassenen overgewicht en 14% daarvan heeft obesitas. In Soest is dat helaas niet veel beter, 46% van de inwoners van Soest kampt met overgewicht. De gevolgen daarvan zijn enorm. Voor de zorg, maar uiteraard nog meer voor de mensen die hiermee worstelen. Bij 27% van de mensen met overgewicht zorgt dit voor één of meer chronische aandoeningen en zo’n 28% voelt zich hierdoor beperkt of ernstig beperkt. Kortom leefstijlcoaching, als een van de oplossingen, is hard nodig.

Start leefstijlwerkgroep

Dat concludeerde Elzis en de zorgverleners in Soest ook. Al vele jaren is diëtist Bea Pinkert betrokken bij de leefstijlinterventie in Soest. Samen met aan aantal fysiotherapeuten in Soest begeleidt zij groepen met het programma SLIMMER. En met succes, want de vraag is groot. Inmiddels is Leefstijlcoaching Soest gestart met het leefstijlprogramma CooL (Coaching op Leefstijl) Om ervoor te zorgen dat er goed samen wordt gewerkt in Soest rondom de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie), en het aanbod beter te ontsluiten heeft Elzis een leefstijlwerkgroep in het leven geroepen.

Samenwerking zorgprofessionals

De werkgroep bestaat uit meerdere zorgprofessionals uit de gemeente Soest. Naast Bea Pinkert (diëtist) nemen ook Bas van Baaden (fysiotherapeut), Henriette de Rooij (POH), Marieke Keuning (apotheker), Lidewij Staal (leefstijlcoach CooL) en Eelco Bunte (huisarts) als voorzitter deel aan de werkgroep. Gezamenlijk gaan ze ervoor zorgen dat de GLI in Soest beter bereikbaar wordt, voor zowel de potentiële deelnemers als de zorgverleners.

Concrete acties

Het doel van de leefstijlwerkgroep is om te zorgen voor meer duidelijkheid in de gemeente Soest over de GLI. Hiervoor zijn concrete acties in het leven bedacht. Zo komt er een gezamenlijke webpagina op de site van Elzis, een algemeen mailadres: gli@elzis.nl en een flyer waarin meer beschreven staat over de GLI in Soest. Daarnaast worden er vier keer per jaar informatiebijeenkomsten georganiseerd, zodat potentiële deelnemers zich kunnen laten informeren over de GLI en de twee programma’s die in Soest beschikbaar zijn. Hiermee wordt het voor potentiële deelnemers gemakkelijker en laagdrempeliger om te starten aan een van de leefstijlprogramma’s. De werkgroep richt zich in Soest op de GLI programma’s SLIMMER en CooL.

Voor meer informatie kunt u voorlopig terecht bij Bea Pinkert van Additief Voeding & Leefstijl of bij Lidewij Staal van Leefstijlcoaching Soest.

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer