interview-welzijn-op-recept

Lees hier hoe Monique Dotinga, voorzitter van de werkgroep, positieve gezondheid toepast in haar fysiotherapiepraktijk.

Monique Dotinga-van Harten
Fysio/Manueeltherapeut
Fysiotherapie Soestdijk
Voorzitter werkgroep Positieve Gezondheid ELZIS

1. Wat heeft jou ertoe gebracht om Positieve Gezondheid te gaan gebruiken bij jou werkzaamheden?
Bij een groot deel van cliënten die langdurige klachten hebben en die ik tegenkom in de praktijk is het alleen behandelen van de aandoening vaak onvoldoende. Er is daar vaak een bredere kijk op de gezondheid voor nodig. Bij Positieve Gezondheid staat niet de aandoening centraal, maar de mens staat centraal samen met hun veerkracht en alles wat hun leven betekenis vol maakt. Door het toe te passen stimuleer je mensen om hun eigen regie te voeren bij de klachten die zij ervaren bij hun aandoening. Aan de hand van de gesprekstool “Het spinnenweb” voer je samen met de client Het Andere Gesprek en kan het goed helpen bij het zichtbaar maken van wat nou echt belangrijk is voor die client.
Met name het centraal stellen van de client en daarbij goed zicht op de 6 pijlers van de gezondheiddomeinen van Positieve Gezondheid goed inzichtelijk te hebben heeft ertoe geleid dat ik mij meer ben gaan verdiepen in de Positieve Gezondheid.

2. Wat heeft het toepassen in de praktijk van Positieve Gezondheid jou opgeleverd?
Door het toepassen in de praktijk heb ik gemerkt dat de gesprekstool goed kan helpen bij cliënten het inzicht in hun aandoening/ lichamelijke klachten te vergroten en daarmee zij zelf ervaren dat achter de gezondheidsklacht ook andere problemen kunnen schuilen. Dit kost soms wel wat tijd.
De patiënt ervaart dat de benadering echt persoonlijk is, dat er aandachtig geluisterd wordt en dat schept vertrouwen. Het geeft een goede basis om te werken aan eigen regie. Soms zie je de mensen dat zij echt gaan nadenken over wat zij graag anders willen en wat belangrijk is om beter te kunnen omgaan met hun aandoening/klacht.

3. Waarom zou jij het werken met Positieve Gezondheid willen aanbevelen aan andere zorgverleners in Soest?
De gesprekstool van Positieve Gezondheid is echt een mooi aanvullend middel om bij cliënten met bijvoorbeeld chronische ziekte of beperking, terugkerende onbegrepen klachten, excessief zorggebruik, eenzaamheidsproblematiek, risico op aandoeningen, laatste levensfase of vastlopen in leven of werk in te zetten.
De positieve ervaringen die ik bij meerdere patiënten heb ervaren na het inzetten van de gesprekstool van Positieve Gezondheid en het voeren van Het Andere Gesprek heeft het werkplezier voor mij verder vergroot. Daarnaast heeft het geholpen om een nog betere samenwerking en afstemming tussen mij als zorgverlener en zorgvrager te bewerkstellingen. Het kan cliënten is Soest meer gezondheid en welzijn doen ervaren. En die positieve ervaringen zou ik nog veel meer zorgverleners in Soest gunnen voor henzelf en hun cliënten.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer