Gezondheidsakkoord

Huisartsen Eemland tekent Regionaal gezondheidszorg akkoord

Op woensdag 15 december heeft Christiaan Katsma namens Huisartsen Eemland het gezondheidsakkoord Samen Sterker getekend. Dit akkoord is ook ondertekend door de bestuurders van Meander Medisch Centrum, tien VVT-instellingen, GGz Centraal, acht gemeenten in de regio waaronder Soest en Zilveren Kruis.

Hiermee spreken wij de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor inwoners in Eemland. Dit is nodig omdat de manier waarop zorg en ondersteuning nu is georganiseerd, onvoldoende is afgestemd op de toenemende complexiteit van de vraag in de nabije toekomst. De verwachting is dat ook andere partners zullen aansluiten bij het netwerk.

Intensievere samenwerking

De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg, maken het noodzakelijk om nóg intensiever te gaan samenwerken. De partners in Samen Sterker bundelen daarom de krachten om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden.

Projecten en thema’s

Binnen onze regio bestaan al veel samenwerkingsverbanden; met Samen Sterker wordt hierin samenhang aangebracht zodat bestaande overlegstructuren, lopende en nieuwe projecten en schaarse middelen effectief worden ingezet. Er wordt samengewerkt op de thema’s arbeidsmarkt, wonen en zorg, kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg, digitaal netwerkplatform, preventie en psychische kwetsbaarheid.

Strategische doelen

In het gezondheidsakkoord is een aantal strategische doelen gesteld. Zo willen we de komende jaren samen bereiken dat patiënten en cliënten hun eigen gezondheid en ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning als beter ervaren, de zorgkosten verminderen en dat het werkplezier van professionals verbetert.

Ambities

Het ondertekende gezondheidsakkoord is het vertrekpunt voor verdere ontwikkeling van het netwerk van gezondheidspartners. Het komende jaar wordt gebruikt om de concrete problematiek in de regio Eemland in kaart te brengen, elkaars taal te leren begrijpen en te ontdekken waar elkaars kansen en dilemma’s liggen. Daarnaast heeft het netwerk de ambitie om eind 2022 tenminste één project per thema te realiseren met inbreng van inwoners, cliënten of patiënten. Dit vraagt om een programmatische aanpak maar bovenal om ‘elkaar te kennen’, lijnen kort te houden, grenzen te verleggen en zo samen meer te bereiken dan alleen.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer