interview-welzijn-op-recept

Interview met welzijnsmakelaar

Aan de hand van drie vragen vertelt een van de welzijnscoaches van Welzijn op Recept meer over dit nieuwe initiatief voor Soest/Soesterberg. Welzijn op Recept Soest is te bereiken via welzijnoprecept@welzin.nl of via telefoonnummer 033 469 24 69.

Leukste succes verhaal tot nu toe?
Het helpen oplossen van het gevoel van eenzaamheid van een oudere dame. Vanuit een verwijzing van een huisarts kwam ik in gesprek met een oudere mevrouw die zich eenzaam voelde. Mevrouw had wel mensen die bij haar langs kwamen maar toch was er dat eenzame gevoel. We kwamen in gesprek over hoe haar leven nu is en waar hield ze vroeger van. Mevrouw vertelde stralend dat ze altijd in een koor had gezeten. Van daar uit zag ik dat ze alleen al van het vertellen erg blij werd. Nu ben ik op zoek naar een vrijwilliger die met haar gaat zingen thuis. Zingen in een koor gaat niet meer maar dit wel.
Een andere ingang kan bijvoorbeeld bewegen zijn. In dat geval benaderen we een van de twee beweegmakelaars.

Wat zijn de stappen die je neemt als een client bij je wordt aangemeld?
In een notendop: Aandacht & Activering. Wat wij welzijnscoaches vooral doen is de tijd nemen voor een client en in gesprek gaan (aandacht). Luisteren, observeren en horen hoe iemand zijn leven op dat moment is. En wat is daarin de vraag of het verlangen (activering)? Wat is er al ingezet en vooral kijken naar andere ingangen/mogelijkheden of (nieuwe) activiteiten die aansluiten bij de client. Dat is altijd maatwerk. Wij zijn als welzijnscoaches goed op de hoogte van het aanbod in Soest/Soesterberg en zoeken een passende match. Daarom is het eerste gesprek met de welzijnscoach. Daarna zetten we in wat nodig is, doen een ‘warme’ overdracht en blijven betrokken waar nodig. Met toestemming van de cliënt geven we terugkoppeling aan de verwijzer (vaak huisarts, POH, psycholoog of fysiotherapeut). Het bieden van een gesprek en de aandacht voor het verhaal van iemand biedt al veel. Zo voelt iemand zich gezien en gehoord en wordt ook gemotiveerd om in actie te komen rondom zijn situatie.

Wat bieden jullie eigenlijk?
Wij bieden hulp op het gebied van veel leefgebieden van 0 t/m 100 jaar: bewegen, dagbesteding, dementie, eenzaamheid, financiën, mantelzorg, psychische kwetsbaarheid, ondersteuning onderwijs, ontmoeting, opvoeding, taal, vrijwilligerswerk.
Op veel gebieden dus!

Denk bij het verwijzen naar ons dus niet alleen aan de oudere patiënt. Welzijnscoaches bieden ook hulp onder andere aan ouders die in contact willen komen met andere ouders, bij opvoedvraagstukken of aan jongeren die andere jongeren willen ontmoeten in Soest/Soesterberg.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer