Werkgroep Dementie

Deze werkgroep had als doel: Iedereen met dementie woont in een veilige situatie en iedereen kan zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Alle betrokkenen (professionals en mantelzorgers) werken goed samen, zodat een optimale situatie ontstaat voor de patiënt.

De volgende zaken zijn gerealiseerd:
– Er is een sociale (zorgnetwerk) kaart samengesteld. Hierop staan alle relevante organisaties en hun telefoonnummer vermeld.
– Een afspraak is gemaakt tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en apothekers om medicijngebruik van deze kwetsbare groep patiënten beter in de gaten te houden.
– De werkgroep heeft voorlichting gegeven aan zorgverleners over mogelijke signalen van (beginnende) dementie.
– ‘Hulpmiddelen voor nop Soest’ is opgericht. Hier kunnen 2de hands hulpmiddelen worden ingeleverd. Deze worden opgeknapt door handige klussers van de King Arthur Groep en beschikbaar gesteld aan mensen met een kleine beurs.

Sylvia Ankoné (ketenzorg dementie)
Caro Bakker (huisarts)
Yvon Bouma (wijkverpleging)
Jacqueline van der Geest (bestuur)
Rieneke Groteboer (apotheker)
Coby Hoogendoorn (fysiotherapeut)
Smit, Birgit (ELZIS coördinator)

De werkgroep is na afronding van deze taken medio 2017 opgeheven. De sociale kaart wordt bijgehouden door de ELZIS coördinator. Aanvullingen melden via info@elzis.nl.

Protocollen en documenten
Baxter protocol 1 september 2016
Hulpmiddelen voor nop
Signalen bij dementie 2016
Sociale kaart dementie verkorte versie
Informatiegids dementie

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer