Werkgroep: Communicatie & Privacy

Uit een inventarisatie onder de aangeslotenen van ELZIS (Eerste Lijn Zorg In Soest) blijkt de behoefte om de onderlinge communicatie over patiënten eenvoudiger en makkelijker te maken.

Dat kan gaan om een enkele (korte) vraag maar ook over het doorsturen van uitslagen, bestanden, etc. Voorop staat dat de communicatie over patiënten veilig en vertrouwd is en blijft en dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande systemen. Lees hier het plan van aanpak.

De werkgroep onderscheid twee speerpunten:
– goede en veilige communicatie en
– overdracht van patienten met inachtneming van de in mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) wetgeving.

Na inventarisatie is gebleken dat bijna de helft (ruim 47%) van alle aangeslotenen al AVG-proof is en dat ruim 47% dat bijna is. Slecht 5,9% geeft aan nog niet AVG-proof te zijn. De werkgroep heeft daarop besloten dit tweede speerpunt als afgehandeld te beschouwen.

Het doel van de werkgroep is te zorgen dat de onderlinge, digitale communicatie verbeterd. De meeste ideale situatie is dat alle zorgverleners op hetzelfde, beveiligde systeem zijn aangesloten. Gebaseerd op ervaringen elders in het land, lijkt dit een zeer moeizaam te realiseren doel. Uit gesprekken blijkt dat optimalisatie van onderlinge communicatie wel mogelijk en haalbaar is.
Specifiek : alle zorgverleners zijn bekend met de meeste ideale manier van communiceren afhankelijk van de aard van de communicatie (Zorgmail of Siilo).
Meetbaar : het gebruik van Zorgmail is toegenomen, alle zorgverleners zijn bekend met Siilo.
Acceptabel : waar mogelijk maken zorgverleners gebruik van de meest gebruikte en geaccepteerde vorm van onderlinge communicatie voor Soester zorgverleners.
Realistisch: indien mogelijk geeft ELZIS een financiële ondersteuning voor aanschaf van Zorgmail. De werkgroep kan ter plekke hulp bieden bij het gebruik van Zorgmail.
Tijdgebonden : eind 2019 wordt het project afgerond en afgesloten.
De werkgroep heeft een haar werkzaamheden eind 2019 afgerond. Lees hier het eindrapport.

Samenstelling
Yvon Bouma (wijkverpleegkundige)
Rieneke Groteboer (apotheker)
Jocelyne van Houdt (bestuur)
Linda van Kleef (voorzitter, logopedist)
Birgit Smit (coördinator)
Bas Spelberg (huisarts)

Rapportages
Plan van aanpak werkgroep Communicatie & Privacy
Eindrapport werkgroep Communicatie & Privacy

Deze site gebruikt alleen technische en analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer